Työyhteisöille suunnattu koulutus

Työyhteisöt ja tiimit rakentuvat yksilöistä, joilla on jokaisella erilaiset arvot ja perustarpeet/motiivit.

Miten nämä tarpeet näyttäytyvät jokaisen ajattelussa, asennoitumisessa ja käyttäytymisessä?

Tähän saat vastauksen koulutuksessani motivaatiosta. Käymme läpi yksilölliset perustarpeet ja miten ne vaikuttavat jokaisen hyvinvointiin sekä mahdollisuuteen suoriutua työstä hyvinvoivana ja energisenä.

Kun tiimin jäsenet sekä  esihenkilö ymmärtävät omia ajatus- ja toimintatapojaan, tiimidynamiikka kehittyy yksilöllisyyttä ja erilaisuutta kunnioittavaksi, turvalliseksi, luottamusta ja avointa vuorovaikutusta tukevaksi. Motivaatioiden tuntemus tukee itsensä ja muiden johtamista, opettaa ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisuutta, vahvistaa ihmisten välistä luottamusta sekä ehkäisee ristiriitoja ja auttaa konfliktien ratkaisemisessa.

Koulutus kestää 3h ja soveltuu koko henkilöstölle.

Johto- ja esihenkilötehtävissä oleville koulutuksen teemana on yksilöllinen ja erilaisuuden johtaminen. Koulutuksen käytyään esihenkilö ymmärtää tiiminsä yksilöiden tarpeita ja pystyy johtamaan ihmisiä niin, että jokainen saa tehdä vahvuuksiensa mukaisesti työtä. Koulutukseen voidaan liittää valmennus, joka tukee vielä tehokkaammin tiimin päivittäistä johtamistyötä. https://bapersonnel.fi/reiss-motivaatioprofiili-rmp/

Luentokokonaisuuden viitekehyksenä on Steven Reissin Motivaatioteoria.
Koulutuksen aikana käydään läpi esimerkkien valossa motivaatioteorian mukaiset 16 motivaatioaluetta.
Teoria perustuu 16 elämän perustarpeeseen eli motiiviin. Nämä motiivit ohjaavat meitä kaikessa tekemisessä. Kun tunnemme motiivimme, osaamme tehdä oikeita valintoja ja onnistumme niin yksityiselämässä kuin työssä.

Lisätietoja shani.livson@bapersonnel.fi