Työyhteisöille suunnattu koulutus

Luentokokonaisuuden viitekehyksenä on Steven Reissin Motivaatioteoria. Koulutuksen aikana käydään läpi esimerkkien valossa motivaatioteorian mukaiset 16 motivaatioaluetta. Teoria perustuu 16 elämän perustarpeeseen eli motiiviin. Nämä motiivit ohjaavat meitä kaikessa tekemisessä. Kun tunnemme motiivimme, osaamme tehdä oikeita valintoja ja onnistumme niin yksityiselämässä kuin työssä. Motivaatioiden tuntemus tukee itsensä ja muiden johtamista, opettaa ymmärtämään ja hyödyntämään erilaisuutta, vahvistaa … Lue lisää