Shani Livson

Hei, minä olen Shani

Työkokemukseni on yli 25 vuoden ajalta sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä. Näistä 15 vuotta työskentelin hyvin erilaisissa esimies- ja henkilöstöhallinnon työtehtävissä seuraamassa ja toteuttamassa muutos- ja henkilöstöjohtamista, julkisen ja yksityisen sektorin työnantajien palveluksessa.

Yrityksissä ja organisaatioissa muutos nähdään usein nopeasti etenevänä ”pakkona”, jolloin muutosvastarinta ja henkilöstön motivaation löytäminen ovat haasteita varsinaisen muutosprosessin lisäksi. Työssäni muutoksen läpi viejänä olen kokenut juuri henkilöstön motivaation ja jaksamisen olevan avainasemassa. Uskon yhä edelleen vahvasti yksilön ja ryhmän johtamiseen motivaation ja työhyvinvoinnin kautta. Yrityksen koko strategisen johtamisen ja tavoitteisiin pääsemisen edellytys on tyytyväinen ja osaava henkilöstö. Siksi haluankin nyt hyödyntää ja jakaa osaamistani juuri henkilöstöjohtamisen ja työssä jaksamisen parissa.

Alkuperäiseltä koulutukseltani olen kätilö. Ihmisläheinen työ on aina ollut vahvuuteni ja siksi olenkin vuosien mittaan opiskellut henkilöstöjohtamista ja siirtynyt myös työelämässä ihmisten ja henkilöstövoimavarojen johtamisen pariin.
Olen pitänyt yllä unelma-ammattini osaamisen ja ammattitaidon ja keikkailen eri pituisissa sijaisuuksissa Hus Naistenklinikalla.

Jokaisessa valmennuksessa pyrin kohtaamaan henkilöt sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Oleellista on löytää ryhmän sisäinen dynamiikka ja motivaatio. Näiden ja monien muiden tekijöiden kautta lähdemme yhdessä navigoimaan kohti antoisampaa työelämää.

Koulutus

 • 1987 Ylioppilastutkinto, Herttoniemen yhteiskoulu
 • 1990 Kätilön tutkinto, Kätilöopisto
 • 1999 Terveydenhuollon PD-ohjelma, Helsingin yliopisto
 • 2008 Henkilöstöpäällikön tutkinto, Markkinointi- instituutti
 • 2014 Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto, Tampereen yliopisto
 • 2015 Hallintotieteiden maisteritutkinto, Tampereen yliopisto
 • 2016 RMP Motivaatiovalmentaja
 • 2018 RMP Master Motivaatiovalmentaja

Työkokemus

 • 2012-2016 Palvelupäällikkö. HYKSin kliiniset palvelut Oy
 • 2011-2012 Osastonhoitaja. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS
 • 2005-2011 Henkilöstöpäällikkö, Johtava hoitaja, Aluepäällikkö. Mediverkko Yhtymä Oy
 • 2001-2005 Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon esimies. Vantaan kaupunki
 • 2000-2001 Kätilö. HUS sairaalat
 • 1997-1999 Erikoissairaanhoitaja. Väestöliitto
 • 1989-1997 Kätilö. HYKS-HUS sairaalat