SUORITUSKYKYÄ JA MENESTYSTÄ
YKSILÖLLISEN MOTIVAATION AVULLA.

perustarpeet

RMP

Steven Reissin mukaan “elämän motiivit” ovat dimensioita, jotka kuvaavat pohjimmiltaan toimintamme tarkoitusperiä. Nämä tarkoitusperät eli motiivit ohjaavat sitä, millaisia tarpeita meillä on ja mitä arvostamme (arvot). Me koemme yksilöllisten tarpeidemme tyydyttämisen elämämme tärkeimmäksi tavoitteeksi. Ilman näiden tarpeiden tyydyttämistä emme koe olevamme onnellisia.

Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on kyselyyn perustuva analyysi, joka antaa kattavan kuvan ihmisen koko motivaatio- ja perustarverakenteesta. Ihmistä ei tyypitellä eikä hänen motivaatioitaan yksinkertaisteta vain muutamiin perustarpeisiin. Testin tuloksia voidaan hyödyntää mm. elämänhallinnan parantamisessa, työnkuvan suunnittelussa, sitouttamisessa, motivoinnissa ja johtamisessa.

Testi on nopea tehdä sähköisen kyselytyökalun avulla. Sertifioitu RMP- valmentaja tulkitsee tulokset henkilökohtaisessa palautekeskustelussa. Parempi ymmärrys omista perimmäisistä motiiveista, motivaatioista ja arvoista auttaa ihmisiä elämään vahvemmin sen mukaan, miten he oikeasti haluaisivat elää ja mihin heillä on todellista energiaa ja motivaatiota.

Reiss motivaatioprofiilin hyödyt tiimeille ja organisaatioille:

 • Lisää hyvää johtamista
 • Kun kunkin yksilölliset motiivit tunnetaan, kaikilla on mahdollisuus tulla johdetuksi sillä tavoin, kuin HE itse haluavat tulla johdetuiksi
 • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
 • Luottamusta ja ymmärrystä tiimiin
 • Kun kukin tiimin jäsen tuntee toistensa perusmotiivit, he ymmärtävät ja hyväksyvät paremmin, MIKSI toiset käyttäytyvät tietyllä tavalla. Tiimin sisäinen luottamus paranee.
 • Laita ihmiset sopiviin tehtäviin
 • Anna ihmisten tehdä useammin töitä ja tehtäviä, jotka heitä oikeasti motivoivat. Saat parempia suorituksia
 • Työnohjaus ja uraohjaus
 • Rekrytoi motivoituneita ihmisiä
 • Nyt voit viimein luotettavasti kartoittaa rekrytoinnissa tähän asti usein pimentoon jääneen asian: motivaation.
 • Yritys, jossa oikeasti arvostetaan ihmisiä
 • Kun jokainen tunnetaan ja jokaista myös arvostetaan sellaisena, kuin hän on, positiivisia muutoksia alkaa tapahtua.

Reiss Motivaatioprofiilin (RMP) hyödyt jokaiselle:

 • Itsetuntemuksen parantaminen
 • Työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantaminen
 • Auttaa hallitsemaan konflikteja paremmin
 • Erilaisuuden ymmärtäminen
 • Kun tiedät, mikä sinua motivoi eniten, voit muokata elämäsi ja ympäristösi sellaiseksi, jossa loistat
 • Saat nopeasti selvyyttä siihen, mitkä ovat sinun tärkeimmät motivaatiosi
 • Auttaa ymmärtämään itseä ja muita nopeasti ja tehokkaasti
 • Nopea käyttää ja hyödyntää
 • Sähköisen testin tekemiseen menee vain 15-30 minuuttia
 • Havainnollinen kuva ja raportti tukevat ymmärtämistä ja soveltamista
 • Monipuoliset sovelluskohteet, auttaa saamaan mitä haluat
 • 16 elämän perusmotiivia kattavat elämän eri osa-alueet
 • Motivaatioprofiili on yksilöllinen kuin sormenjälki
 • Kirkastaa käsitystä siitä, mikä on todella tärkeää, ja mistä pysyvä energia, onnellisuus ja suorituskyky ovat kiinni
 • RMP ei tyypittele eikä luokittele ihmisiä

Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

Saat kauttani oman RMP profiilisi ja tunnin kestävän palautekeskustelun hintaan 340€ (sis alv).

(Yritysten ja tiimien motivaatioprofiilit ja palautekeskustelut sovitaan erikseen)

Voit lukea lisää motivaatioprofiilista täältä.

Shani_valmiit-3