Koulutukset

Elämässä ja ihmissuhteissa korostuvat entisestään hyvät vuorovaikutus- ja vaikuttamisen taidot sekä luova ongelmanratkaisukyky. Tämä edellyttää itsensä tuntemista ja sitä kautta erilaisuuden ymmärtämistä.

Olemme suuremmassa määrin yksilöitä kuin ymmärrämmekään. Toiset arvostavat järjestystä ja toiset suunnittelemattomuutta, toiset arvostavat seikkailua ja toiset varovaisuutta. Mitä paremmin ymmärrämme näitä eroja, sitä enemmän saamme energiaa tekemisestä ja pääsemme parempiin tuloksiin.

Työyhteisöille suunnattu koulutus

Työyhteisöt ja tiimit rakentuvat yksilöistä, joilla on jokaisella erilaiset arvot ja perustarpeet/motiivit. Miten nämä tarpeet näyttäytyvät jokaisen ajattelussa, asennoitumisessa ja käyttäytymisessä? Tähän saat vastauksen koulutuksessani

Lue lisää »