Koulutukset

Elämässä ja ihmissuhteissa korostuvat entisestään hyvät vuorovaikutus- ja vaikuttamisen taidot sekä luova ongelmanratkaisukyky. Tämä edellyttää itsensä tuntemista ja sitä kautta erilaisuuden ymmärtämistä.

Olemme suuremmassa määrin yksilöitä kuin ymmärrämmekään. Toiset arvostavat järjestystä ja toiset suunnittelemattomuutta, toiset arvostavat seikkailua ja toiset varovaisuutta. Mitä paremmin ymmärrämme näitä eroja, sitä enemmän saamme energiaa tekemisestä ja pääsemme parempiin tuloksiin.

Työyhteisöille suunnattu koulutus

Luentokokonaisuuden viitekehyksenä on Steven Reissin Motivaatioteoria. Koulutuksen aikana käydään läpi esimerkkien valossa motivaatioteorian mukaiset 16 motivaatioaluetta. Teoria perustuu 16 elämän perustarpeeseen eli motiiviin. Nämä motiivit

Lue lisää »

Tiedätkö mikä sinua motivoi?

Tutustuminen psykologian ja psykiatrian professori Steven Reissin Motivaatioteorian mukaisiin motiiveihin. Teoria perustuu 16 elämän perustarpeeseen eli motiiviin. Nämä motiivit ohjaavat meitä kaikessa tekemisessä. Kun tunnemme

Lue lisää »