Työyhteisöille suunnattu koulutus

Työyhteisöt ja tiimit rakentuvat yksilöistä, joilla on jokaisella erilaiset arvot ja perustarpeet/motiivit. Miten nämä tarpeet näyttäytyvät jokaisen ajattelussa, asennoitumisessa ja käyttäytymisessä? Tähän saat vastauksen koulutuksessani motivaatiosta. Käymme läpi yksilölliset perustarpeet ja miten ne vaikuttavat jokaisen hyvinvointiin sekä mahdollisuuteen suoriutua työstä hyvinvoivana ja energisenä. Kun tiimin jäsenet sekä  esihenkilö ymmärtävät omia ajatus- ja toimintatapojaan, tiimidynamiikka kehittyy … Lue lisää

Miksi sinun pitäisi tuntea motiivisi?Tiedätkö mikä sinua motivoi?

Näihin kysymyksiin saat vastauksen verkkokurssillani. Kurssin läpikäytyäsi ymmärrät, mikä tekee meistä yksilöitä ja ainutlaatuisia. Miksi jokin asia on juuri sinulle niin tärkeä tehdä/ saavuttaa. Minkälaisessa tekemisessä olet parhaimmillani, miksi jossain tilanteessa koet epämukavuutta ja turhaudut. Omien perustarpeiden/ motivaation ymmärtämisen avulla tunnistat ja löydät vahvuutesi. Sen jälkeen onkin helppoa tehdä oikeanlaisia valintoja ja sitä tekemistä, missä … Lue lisää