Kohti uusia tuulia

Nykypäivän alati muuttuvassa työelämässä johtajilta ja henkilöstöltä vaaditaan entistä enemmän osaamista, yhteistyötä ja jaksamista muutoksen keskellä.

Valmennan, koulutan ja autan kaikissa johtamiseen/ henkilöstöjohtamiseen, HR-prosesseihin ja työhyvinvointiin liittyvissä tilanteissa.

Työelämässä, kuten purjehduksessakin, tarvitaan useita henkilöitä. Yksin onnistuminen on hankalaa, lähes mahdotonta. Jokaisella ”miehistön” jäsenellä on oma tärkeä roolinsa. Sää ja tuulet vaihtelevat, mutta eteenpäin on mentävä. Oma osaaminen ja taidot nousevat pääosaan, mutta aivan yksin ei tarvitse kuitenkaan pärjätä.

Näkyvissä parempi työelämä

Työelämän haasteissa valmennan ja autan sinut, henkilöstösi ja yrityksen läpi muutoksen. Koulutan johtajia ja esimiehiä työhyvinvoinnin sekä muutoksen johtamisessa ja toteuttamisessa. Henkilöstöä valmennetaan omien vahvuuksiensa, motivaation ja osaamisen löytämisessä ja hyödyntämisessä.

Ydinosaamistani ovat mm.:

  • HR-prosessien luonti ja koulutus
  • Motivaatio- ja oman osaamisen valmennus
  • TYKY-tapahtumien suunnittelu ja toteutus
  • Muutosvalmennus yrityksen johdolle ja henkilöstölle
  • Muut henkilöstöjohtamisen käytännön työt

Nimeni on Shani Livson ja olen BA Personnelin perustaja, yrittäjä ja valmentaja. Tavoitteeni on auttaa sinua, henkilöstöäsi ja yritystäsi luovimaan muutoksen keskellä ja löytää positiiviset voimavarat ja oikeat työtavat joka päiväisestä työstä ja henkilöstöjohtamisesta.

Shani Livson
Yrittäjä ja valmentaja, HM